پروفایل ابوالفضل فرهمند

ابوالفضل فرهمند پرورش ابزيان اب شور
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده کرمان
0تومان درآمد کسب کرده
تغذیه ماهیدرمان بیماری آبزیاندیزاین و دکورراه اندازی اولیهمشاوره

کرمان  رفسنجان

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید