پروفایل امین دشتی نژاد

امین دشتی نژاد راه اندازی و سرویس آکواریوم در تهران
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
200,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
تغذیه ماهیدرمان بیماری آبزیاندیزاین و دکورراه اندازی اولیهسیفون و تعویض آبنظافت سیستمنگهداری دوره ای

راه اندازی و سرویس آکواریوم های آب شیرین 🐠

…………………………………………………….

اجرای دکور حرفه ای 🐚

…………………………………………………….

آموزش اصول نگهداری ، پرورش و تکثیر🌱

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید