پروفایل امیرمحمد پشنگ پور

امیرمحمد پشنگ پور آب شیرین و پلنت های کوچک
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
5,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
دیزاین و دکورراه اندازی اولیهنگهداری دوره ای

برای ایجاد یک تنوع خوشایند ما به شما کمک می کنیم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید