پروفایل آرمان علیپور

آرمان علیپور راه اندازی آکواریوم آب شیرین نگه داری ماهی آب شیرین دیسکس و سایر ماهی ها
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده البرز
0تومان درآمد کسب کرده
تغذیه ماهیراه اندازی اولیهنظافت سیستم

در رابطه با آکواریوم آب شیرین

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید