پروفایل بهنام خلیل پور

بهنام خلیل پور تانک های fish only - ریف -لب شور و شیرین
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده آذربایجان شرقی
100,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
دیزاین و دکورراه اندازی اولیهسیفون و تعویض آبطراحی و ساخت اکواریوممشاورهنظافت سیستمنگهداری دوره ای

دارای کانال طراحی و معرفی ابشور 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید