پروفایل هومن افضلی

هومن افضلی نصب و راه اندازی اکواریوم های اب شیرین و پلنت
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده البرز
150تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
تغذیه ماهیراه اندازی اولیهسیفون و تعویض آبمشاورهنظافت سیستمنگهداری دوره ای

. نصب و راه اندازی اکواریوم های پلنت و اب شیرین،(اعم از گوشتخوار، گیاه خوار و لب شور).راهنمایی و مشاوره در مورده بیماری ها و تغذیه و اصول نگهداری ماهیان سالم و به دور از بیماری، آبی شفاف و کریستالی و فاقد هرگونه بو

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید