پروفایل محمدرضا اقاجانی

محمدرضا اقاجانی سرویس،نظافت و راه اندازی
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
0تومان درآمد کسب کرده
راه اندازی اولیهسیفون و تعویض آبطراحی و ساخت اکواریومنگهداری دوره ای

سرویس ماهیانه.نگهداری دوره ای.نظافت.راه اندازی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید