پروفایل مسعود نجفی

مسعود نجفی مشاوره،راه اندازی،تغذیه،درمان بیماری های آبزیان
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
50,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
درمان بیماری آبزیانراه اندازی اولیهمشاوره

بنده ۱۰ سال هست که در ضمینه نگهداری آبزیان فعالیت دارم

درمان ماهی ها،تغذیه،راه اندازی اولیه،تشخیص کیفیت آب

مشاوره در ضمینه نگهداری گونه های مختلف

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید