پروفایل یاسر قائم مقامیان

یاسر قائم مقامیان را ه اندازی آکواریوم آب شیرین و آبشور
12 سال تجربه 0 پروژه کار کرده کرمان
0تومان درآمد کسب کرده
راه اندازی اولیهسیفون و تعویض آبطراحی و ساخت اکواریوم

راه اندازی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید